Entries by Emma Luoma

Tutkimus: Kaupungin aktiivisuus aloitteentekijänä, neutraalin välittäjän rooli ja yhteistyöryhmän todelliset vaikutusmahdollisuudet selittävät onnistumisen Jyväskylässä

Syyskuussa 2023 julkaistussa tutkimusartikkelissa ’What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy’ (Saarikoski ym. 2023) analysoidaan vuosina 2016–2018 toteutunutta Jyväskylän metsäohjelmaprosessia, jossa Jyväskylän kaupunki laati ensimmäisenä kaupunkina Suomessa metsäohjelmansa neutraalin osapuolen (Akordin) ohjaamana laajapohjaisessa sidosryhmäyhteistyössä. Prosessin lopputuloksena syntynyt ohjelma linjaa kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka. Tutkimuksessa tarkastellaan […]

Poronhoito ja tuulivoima-ala tekevät uraauurtavaa yhteistyötä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi

Reilu kolmannes Suomen maa-alasta on poronhoitoaluetta. Poronhoito perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen ja laajoihin yhtenäisiin laidunalueisiin. Muut maankäyttömuodot ovat uhka poronhoidon tulevaisuudelle, sillä ne vähentävät ja pirstovat laidunalueita ja häiritsevät laidunrauhaa. Samaan aikaan tarve lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja hiilineutraalia sähköntuotantoa luovat kovan paineen sijoittaa tuulivoimaa myös poronhoitoalueelle. Poronhoito ja tuulivoima-ala ovat yhdessä tarttuneet haasteeseen ja koonneet toimintamallin  […]

Keski-Suomessa selvitettiin tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä

Tuulivoiman lisääminen Suomen energiantuotannossa on kansallisesti merkittävä vihreään siirtymään kuuluva strateginen linjaus. Tuulivoimateknologian nopean kehittymisen ja tuulivoimaloista saatavan tuotantotehon kasvun myötä myös Keski-Suomesta ja erityisesti maakunnan pohjoisosasta on muodostunut tuulivoimatuotannolle valtakunnallisesti merkittävä potentiaalinen tuotantoalue, ja erikokoisia hankkeita on vireillä paljon. Osana Keski-Suomen maakuntakaavan päivitystä, Keski-Suomen liitto tilasi Akordilta tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä koskevan selvitystyön, jonka tavoitteina […]