Miten neutraali osapuoli voi auttaa vaikeissa kiistoissa?

Akordi toimii neutraalina avustajana tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen ongelma ratkaistavana. Videolla Iijoen vesistövisiotyöhön osallistuneet kertovat, mitä hyötyä Akordin mukanaolosta oli työn etenemisen ja luottamuksen rakentamisen kannalta.

Katso myös video koko Iijoen vesistövisiotyöstä https://akordi.fi/?p=3305

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointityö alkoi

Suomen ja Norjan välinen Tenojoen kalastussopimus astui voimaan maaliskuussa 2017. Käsittelyn yhteydessä eduskunta linjasi, että sopimuksen toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Akordi aloitti kalastussopimuksen toimivuuden arviointityön marraskuussa 2019.

Arvioinnin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen näkemys Tenon kalastussäännön toimivuudesta eri osapuolten kannalta sekä kartoittaa eri ryhmien näkemykset kalastussäännön muutostarpeista.

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arvioinnin tavoitteena ei ole tuottaa objektiivista ja laaja-alaista arviointitietoa kalastussäännön eri vaikutuksista (esim. taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset), vaan mahdollistaa osapuolten omien käsitysten esiin tuleminen ja yhteisen tilannekuvan luominen kiistanalaisesta asiasta. Arvioinnin toteutustavalla pyritään samalla edistämään osapuolten keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda parempaa pohjaa yhteiselle ongelmanratkaisulle.

Arvioinnin toteuttaa Akordin asiantuntijatiimi, johon kuuluvat Juha-Pekka Turunen, Lasse Peltonen, Timo Karjalainen ja Jonna Kangasoja.

Eväitä osallistumisprosessien suunnitteluun ja yhteistyön johtamiseen

Maakuntakaavan hyväksyttävyys, seudun ilmastotyön suunnittelu siten, että osapuolet sitoutuvat myös toteutukseen, tuulivoiman sijoittaminen, tulvaryhmien johtaminen ja liiton oma strategiatyö. Tässä muutamia ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien osallistumisen suunnittelun ja yhteistyön johtamisen haasteita, joihin Uudenmaanliiton asiantuntijat saivat uusia eväitä Akordin ’Opi johtamaan yhteistyötä’- koulutuksesta syksyllä 2019.

Koulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta. Akordin Jonna Kangasoja, Emma Luoma ja Juha-Pekka Turunen tutustuttivat liiton työntekijät yhteistyöhön perustuvan collaborative governance -hallintatavan periaatteisiin. Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen ydin muodostuu kolmesta elementistä: yhteistyön johtamiseen liittyvistä perusperiaatteista, prosesseista ja henkilökohtaisista taidoista. Näitä osa-alueita lähestytään osallistujien omien kokemusten ja ajankohtaisten haasteiden kautta.

Koulutuksen sisällöt on työstetty yhteistyössä yhdysvaltalaisen National Policy Consensus Centerin asiantuntijoiden kanssa. Keskuksen johtaja Laurel Singer, koulutusjohtaja Steve Greenwood ja luonnonvara-asiantuntija Turner Odell olivat ensimäistä kertaa Akordin vieraina Suomessa syksyllä 2015.

Kuinka Uudenmaan liiton osallistujat kommentoivat koulutusta?

“Koulutus muutti ajatuksiani yhteistyöstä ja siihen osallistumisesta. Ymmärrän nyt yhteistyöhön vaikuttavia prosesseja ja sitä, miten minun kannattaa rakentaa yhteistyötä erilaisissa tilanteissa. Koen muuttuneeni työyhteisön jäsenenä ratkaisukeskeisemmäksi ja empaattisemmaksi.”

“Erinomainen koulutus, joka antoi monipuolisia ja helposti käyttöön otettavia työkaluja yhteistyön kehittämiseen niin työssä kuin arjessakin.”

“Akordin koulutus antaa hyvät eväät vuorovaikutustilanteisiin valmistautumiseen ja tarjoaa hyväksi havaitun toimintamallin yhteistyöprosessin vaiheistamiseen.”

“Koulutus oli hyvin laadittu ja ammattimaisesti toteutettu. Välittömät ja omistautuneet vetäjät loivat tilaisuuteen rauhallisen ja keskustelevan ilmapiirin. Näistä opeista on hyötyä työni kaikissa vaiheissa, ei vain itse vuorovaikutustilanteissa.”

 

’Collaborative governance’ on yhteistyöhön perustuva hallinnan tapa, jolla on Oregonissa pitkät perinteet. Kyse on käytännönläheisestä ongelmanratkaisusta silloin kuin julkinen valta, yritykset ja kansalaisyhteiskunta tarvitsevat toisiaan ja kun mikään näistä ei voi määritellä, eikä myöskään toteuttaa ratkaisua yksin. Koulutuksessa tutustutaan tällä lähestymistavalla aikaan saatuihin tuloksiin niin Oregonissa kuin Suomessakin.

Ilmoittaudu mukaan kansalaiskeskusteluun tekoälystä

Voisitko ajatella kutsuvasi muutaman ystävän, perheenjäsenen,…

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarviointityössä tunnistettiin sopeutumistyön kehittämistarpeita

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarviointi…

Vantaalla käytiin keskustelua yleiskaavaluonnoksesta

Vantaan yleiskaavaluonnosta esiteltiin yhteensä yhdeksässä…

Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa koulutus FIBS jäsenille

Akordi järjestää yhdessä yritysvastuun asiantuntijaverkosto…

Kainuun metsäkiistoissa on otettu askel oikeaan suuntaan

Kainuun metsäkiistojen taustaa, syitä ja ratkaisumahdollisuuksia…

Ympäristösovittelun momentum Suomessa

Suomen ensimmäiset Sovittelijapäivät järjestettiin 6.-7.2.2019…

Etelä-Pohjanmaalla pohdittiin soiden käyttöä kansalaisraadissa

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kokosivat…

Iijoella löydettiin yhteinen tahtotila

Iijoen otvan neuvottelukunta piti torstaina 20.9.2018 vesistövisioprosessin…

Miten rakennetaan seudun yhteinen tahto ja sitoudutaan siihen?

Eilen 5.9.2018 Finlandia-talolla oli koolla satakunta seudun…