Luokittelematon

 

Akordin toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n yhdeksännen toimintavuoden 2022. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi_Toimintakertomus_2022_2023-09-08b

Videotallenne Puistokadulta: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit

Metsien käytön kestävyydestä keskustellaan enemmän kuin koskaan. Keskustelusta puuttuu kuitenkin yhteinen näkemys siitä, mitä kestävyys on ja miten sitä mitataan. Päätöksentekoa helpottavaa toimijoiden kesken jaettua tietopohjaa rakennettiin Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen…

Akordi aloittaa toimijana Puistokatu4 Tieteen ja toivon talossa

Akordi aloittaa Puistokatu 4 Tieteen ja toivon talossa yhtenä talon uusista toimijoista. Maanantaina 28.11. vietettiin kauan odotettua päivää, kun Puistokatu 4:n ensimmäiset tutkija- ja toimijajäsenet pääsivät tapaamaan toisensa sekä tutustumaan talon toimintaan ja tuleviin työtiloihinsa. Ensimmäiset…

Sodankylään rakennetaan kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli

Nesslingin säätiön myönsi Akordille vuodeksi 2023 rahoituksen tutkimustiedon jalkauttamishankkeelle, jossa rakennetaan Sodankylän alueelle kaivoistoiminnan vesistövaikutusten yhteisseurannan malli. Tutkimus on osoittanut, että nykyisessä kaivostoimintaan liittyvässä vesistöseurannassa…

Tampereen kaupunkiseudun lähijunan tulevaisuuskuvaa laadittiin vaiheistetussa prosessissa

Akordin korkeakouluharjoittelijana ja projektitutkijanakin toimineen Sini Raita-ahon pro-gradu tutkielma Seudullista yhteistoimintaa kehittämässä - Neuvottelumenettely seudullisen liikennejärjestelmäyhteistyön intressien yhteensovittamisessa hyväksyttiin Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden…

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) elävät ajassa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) avulla valtioneuvosto linjaa alueidenkäyttöä siten, että sinä huomioidaan koko yhteiskunnan kannalta merkittävät valtakunnalliset tarpeet. Toimintaympäristön muuttuessa myös tarpeet alueidenkäytön ohjaamiselle muuttuvat. Alueidenkäyttötavoitteita…

Julkisten riitojen ratkaisuapua tarjoava Akordi täyttää kahdeksan vuotta

Kahdeksanvuotias yritys taitaa olla jo ihan täysi-ikäinen. Muistan hyvin, kun se yksivuotiaana muutti pois kotoa omaan toimistoon. Perustimme riippumattoman yhteiskunnallisen yrityksen Akordin yhdessä Lasse Peltosen kanssa sen jälkeen, kun palasimme Yhdysvalloista vuoden 2012-2013 kestäneeltä…

Sovittelijapäivät saivat yleisöltä kiitosta onnistuneesta toteutuksesta ja yhteisöllisyydestä

Valtakunnalliset Sovittelijapäivät järjestettiin 4.-5.2.2021 jo toista kertaa. Tapahtuma toi yhteen noin 250 sovittelun ammattilaisia ja aiheesta kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan sovittelun ajankohtaisista asioista. Myös ympäristökiistojen sovittelu oli yksi päivien teemoista. Tapahtuma…