Yleinen

 

Julkaisu: Hyvän vesistövisioprosessin ainekset eli miten Iijoella onnistuttiin yhteistyön rakentamisessa

Iijoen vesistövisio rakennettiin monenvälisessä vaiheistetussa neuvotteluprosessissa vuosina 2015-2018. Työn aikana kertyneet opit ja kokemukset ovat yhä ajankohtaisia, sillä vesistövisioihin kohdistuu enenemissä määrin kiinnostusta erilaisten tarpeiden yhteensovittamisen työkaluna ja vaikuttavamman…

Akordi 10 vuotta – kuvia juhlista

Akordi juhlisti 10-vuotissyntymäpäiväänsä tiistaina 12.9. Puistokadulla. Juhla alkoi Maailma-kuoron esiintymisellä, minkä jälkeen kuultiin sydäntä lämmittäviä puheita Akordin pitkäaikaisilta mentoreilta, yhteistyökumppaneilta, ystäviltä sekä oman tiimin jäseniltä. Juhlaa edelsi…

Miten Suomen ruokamurroksesta tehdään kestävä ja oikeudenmukainen?

Maatalouden sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön vaatii suuria rakenteellisia muutoksia. Haasteena on, ettei ongelman ratkaisuista, taikka välttämättä edes sen syistä, olla päästy yhteisymmärrykseen. Sidosryhmien välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni olisi…

TAH säätiöltä merkittävä rahoitus Akordille vihreän siirtymän konfliktien ennakointiin

Vihreä siirtymä on iso yhteiskunnallinen murros, ja se tietää eri intressiryhmien välisiä kamppailuja. Mitkä konfliktit ovat ennakoitavissa ja vältettävissä, entä mitkä kamppailut on välttämätöntä käydä? Vihreän siirtymän tavoitteena on kestävä talous, joka ei perustu fossiilienergiaan…

Tutkimus: Kaupungin aktiivisuus aloitteentekijänä, neutraalin välittäjän rooli ja yhteistyöryhmän todelliset vaikutusmahdollisuudet selittävät onnistumisen Jyväskylässä

Syyskuussa 2023 julkaistussa tutkimusartikkelissa ’What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy’ (Saarikoski ym. 2023) analysoidaan vuosina 2016–2018 toteutunutta Jyväskylän metsäohjelmaprosessia, jossa Jyväskylän kaupunki laati ensimmäisenä kaupunkina…

Akordin toimintakertomus vuodelta 2022

Toimintakertomus paketoi tiiviisti Akordi Oy:n yhdeksännen toimintavuoden 2022. Lataa toimintakertomus tästä: Akordi_Toimintakertomus_2022_2023-09-08b

Harjoittelukokemus Akordilla: Viisaus piilee monien eri näkökulmien yhdistymisessä

Kevään 2022 aikana suorittamani korkeakouluharjoittelu Akordilla vastasi hyvin jo pitkään minua kiehtoneisiin teemoihin. Noin seitsemän vuotta sitten vieraillessani ensimmäistä kertaa elämässäni ekokylässä eli yhteisössä, joka oli rakentunut pyrkimyksen ympärille elää kestävästi, tutustuin…