Koulutukset ja valmennukset

Vuorovaikutuskoulutus

Tarjoamme kaupungeille tai muille toimijoille koulutusta, jossa keskitytään ymmärtämään paremmin erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä. Koulutuksessamme osallistujat voivat oppia muun muassa:

 • miten tavoittaa osalliset
 • miten tunnistaa kriittiset asiakysymykset etukäteen
 • miten valmistautua vuorovaikutustilanteeseen
 • miten käyttää aktiivista fasilitointia vuorovaikutustilanteessa
 • miten tunnistaa ja hallita asiantuntijan ja fasilitaattorin roolit eri tilaisuuksissa
 • miten synnyttää organisaation tai muun ryhmän sisäistä yhteisymmärrystä ryhmän tavoitteista
 • miten synnyttää laajasti hyväksyttäviä suunnitteluratkaisuja
 • mitä tehdä, kun luottamusta on vähän
 • miten ennakoida ja ratkoa ristiriitoja

Fasilitointikoulutus

Fasilitointikoulutuksessamme osallistujat voivat oppia muun muassa:

 • miten luoda osallistumista kannustava ja turvallinen keskusteluilmapiiri
 • mikä on fasilitaattorin rooli ja tehtävät
 • miten käyttää erilaisia menetelmiä, tilaa, aktivointia, kysymyksiä
 • miten työstää omaa sisäistä työskentelyä
 • millaisia ovat erilaiset keskustelun vaiheet
 • miten tehdä oivalluttavien ja syvälle pureutuvia kysymyksiä
 • kuinka luoda tilaa erilaisille äänille tulla kuulluksi

Lisäksi tarjoamme fasilitointipalvelua yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksiin. Valmistelemme tilaisuudet yhdessä tilaajan kanssa ja tuotamme tilaisuuksien dokumentaation. Vaihtoehtoisesti voimme toimia myös kaupungin omien työntekijöiden sparraajina/valmentajina tilaisuuksien valmistelussa osallistumatta itse tilaisuuksiin.

Muut koulutukset ja valmennukset

 

Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot