Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST) on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monivuotinen tutkimushanke. Akordi vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnallisista käytännöistä.

Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet esitellään tilannekuvaraportissa.

BOOST-hanke on osa Elonkirjon köyhtymisen ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia yhteyksiä tutkivaa BIOD -ohjelmaa (2021–2024).

Lue lisää projektisivulta.