Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelu lisäsi seudullista yhteistyötä

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautui kesällä ja syksyllä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin, joita ennen kaupunkiseudun kunnat valmistelivat Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Valmistelutyön tavoitteena oli sopimuksen asiasisällön lisäksi varmistaa MAL-sopimuksen hyväksyttävyys ja kaikkien kuntien sitoutuminen sopimusluonnokseen ja aikanaan sopimuksen toimeenpanoon. Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa loppuvuodesta 2020.

Valmistelua varten järjestettiin seudun kuntia edustavalle MAL-valmisteluverkostolle työpajoja, joissa tarkennettiin sopimusluonnokseen sisällytettäviä toimenpiteitä. Kaksi valmistelevaa työpajaa järjestettiin vuonna 2019 ja kolme työpajaa vuonna 2020. Vastasimme kolmen viimeisen suunnittelusta ja fasilitoinnista.Työpajojen lisäksi haastattelimme kuntien edustajia toukokuun lopulla.

MAL-sopimuksen valmistelun hyötynä nähtiin seudullisen yhteistyön ja kasvun lisääminen sekä uuden yhteistyöverkoston luominen. Tämän lisäksi MAL-prosessi mahdollisti koko seutua koskevien hankkeiden priorisoinnit ja sekä keskustelut yhteisistä linjauksista. Valmisteluun osallistuneet tahot pitivät yhteistyötä onnistuneena, ja sen on toivottu jatkuvan myös valmistelun jälkeisellä sopimuskaudella.