200 metsäammattilaista perehtyi neuvottelu- ja yhteistyötaitoihin

Metsähallituksen Metsätalous Oy on alkuvuodesta 2020 panostanut henkilöstönsä neuvottelu- ja yhteistyötaitojen vahvistamiseen.  Koulutuksissa on ollut mukana myös luonnonsuojelujärjestöjen edustajia. 

Akordin kaksipäiväisiä Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksia järjestettiin yhteensä 8 kertaa Etelä-Suomen, Lapin ja Pohjanmaa-Kainuu alueilla. Koulutuksissa on pureuduttu erityisesti konfliktien ennaltaehkäisyyn sekä erilaisten intressien ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Lue lisää koulutuksista Metsä.fi-lehden artikkelista.

Kuopiossa, Jyväskylässä, Pyhätunturilla ja Rokualla järjestettyihin koulutuksiin on osallistunut yhteensä noin 200 Metsähallituksen Metsätalous Oy:n työntekijää.

Koulutusten tavoitteena on ollut tarjota uusia eväitä toimintapaan, joka perustuu arvostukseen, kuunteluun ja yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Koulutuksissa on käsitelty esimerkkejä vaikeiden ympäristö- ja luonnonvarakiistojen onnistuneesta ratkaisusta. Uudet toimintamallit edellyttävät oppimista koko organisaation tasolla ja eri toimijoiden välillä. Koulutuksissa vahvistettu myös osallistujien henkilökohtaisia taitoja, joiden avulla on mahdollista valmistautua vaatiiviin tilanteisiin sekä ymmärtää paremmin oman toiminnan merkitystä vuorovaikutustilanteissa.


Osallistujien palautteita:

”Yksi parhaiten järjestetyistä kursseista ellei paras, mihin olen osallistunut pitkän työurani aikana. Tämän kurssin antimilla on mahdollista saada kaivettua ihmisistä esiin heidän parhaita puoliaan tehtäessä päätöksiä erilaisissa työryhmissä.”

”Opi johtamaan koulutus auttaa ymmärtämään paremmin sidosryhmien tarpeita, antaa työkaluja toimia niin työyhteisön sisällä kun ulkopuolellakin.”

”Hienosti järjestetty, hyviä käytännön harjoituksia ja opettavaisia kertomuksia eri keisseistä.”

”Mukaansa tempaava ja vankalla asiantuntemuksella vakuuttava koulutus, mikä varmasti antaa käytännössä hyvät eväät vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseen.”