Yhteisten hyötyjen lähestymistapa

Akordin yhteistyökumppani CBI on kehittänyt lähestymistavan, jonka avulla neuvotteluista on mahdollista tehdä laadukkaampia ja sitä kautta niiden tuloksista kestävämpiä, reilumpia ja viisaampia. Yhteisten hyötyjen lähestymistapa nojaa CBI:n pitkään kokemukseen ja vankkaan tutkimuspohjaan. Perusajatus on se, että lähes kaikissa neuvotteluissa kullakin osapuolella on enemmän kuin yksi tavoite tai huolenaihe, johon neuvottelutuloksella voidaan vastata.

Lähestymistapa mahdollistaa prosessin, jossa tutkitaan erilaisia tapoja vastata kunkin osapuolen tarpeisiin ja muodostaa sillä tavalla kaikkien hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Kyse ei ole kompromissien tekemisestä, vaan prosessista, jossa synnytetään arvoa  yhdessä. Hyväksyttävän neuvottelutuloksen tulee olla kaikkien kannalta parempi kuin heidän muut olemassaolevat vaihtoehtonsa.

Yhteisten hyötyjen lähestymistapa ei ole täysin sama asia kuin “win-win”, koska vaikeissa esim. resurssien jakamiseen liittyvissä kiistoissa kaikki eivät voi saada kaikkea mitä tavoittelevat. Kyse ei myöskään ole ns. “pehmeästä neuvottelustrategiasta”.  Lähestymistapa perustuu tarpeiden, intressien ja mahdollisten vaihtoehtojen huolelliseen analyysiin, tietopohjan rakentamiseen ja prosessin määrätietoiseen johtamiseen.

Toimialaa, jolla Akordi toimii kutsutaan englanniksi termeillä Environmental collaboration and conflict resolution, sekä Public Policy Mediation. Teemme jatkuvaa yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa alan johtavien kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Ammatillista toimintaamme ohjaavat Association for Conflict Resolutionin laatimat eettiset ohjeet.