Sidosryhmäyhteistyön ja neuvottelun avustaminen

Tarjoamme apua monien eri toimijoiden välisten ja vaikeitakin kysymyksiä käsittelevien neuvotteluprosessien suunnittelussa ja vetämisessä. Lähestymistapamme mukaisesti onnistunut neuvotteluprosessi perustuu osapuolten intressien tunnistamiseen ja tarkasteluun. Avaintoimijat osallistavan neuvotteluprosessin avulla voidaan etsiä rakentavalla tavalla ratkaisuja, jotka tuottavat yhteisiä hyötyjä.

Akordi on erikoistunut toimimaan prosesseissa neutraalina osapuolena, joka on vastuussa prosessin suunnittelusta ja ohjauksesta sekä vuorovaikutustilanteiden fasilitoimisesta. Jos toimijoiden välillä on jännitteitä, neutraali osapuoli auttaa rakentamaan luottamusta ja keskusteluyhteyksiä. ’Akordi’ tarkoittaakin monen äänen muodostamaa sointua – sen virittämisestä työssämme on kyse. Jokainen prosessimme on uniikki ja suunnitellaan osapuolten tarpeiden ja odotusten pohjalta.

Monenvälisessä neuvotteluprosessissa on olennaista, että työskentelyssä käytetään riittävästi aikaa kontekstin ymmärtämiseen, avainkysymysten ja osapuolten tarpeiden selvittämiseen sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen muotoilemiseen. Näin ratkaisukin perustuu yhteisymmärrykseen ja reiluksi koettuun prosessiin, jossa vaihtoehtoja on arvioitu kunkin osallistujan kannalta ennen päätösten tekemistä.

  • Lähtötilanteen kartoitus

  • Prosessin määrittely ja suunnittelu yhdessä osapuolten kanssa

  • Yhteisen tietopohjan muodostaminen

  • Yhteisiä hyötyjä tuottavien ratkaisujen muotoilu

  • Päätöksenteko ja toimeenpano