Helsingin seudun MAL 2023 suunnitelma

Uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelukierros, MAL 2023, on käynnistynyt Helsingin seudulla. MAL 2023 täsmentää ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella. Lopputuloksena vuonna 2023 valmistuu suunnitelma, jossa on mukana maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto ja kaikki kulkumuodot sisältävän liikennejärjestelmän kehittämistoimet.

Akordi on mukana suunnittelukierroksella tukemassa valmisteluun liittyvää strategista sidosryhmäyhteistyötä ja luottamushenkilövuorovaikutusta. Luottamushenkilövuorovaikutuksen prosessi sovitetaan yhteen muiden vuorovaikutusprosessien kanssa (mm. asukkaat, elinkeinoelämä, järjestöt, valmistelijat/viranhaltijat).