Dialogitilaisuudet susien pantapalvelun kehittämiseksi

Luonnonvarakeskus on kehittämässä pannoitettujen susien liikkumisesta kertovaa pantapalvelua ja järjestää kehittämistyöhön liittyen sidosryhmille eri puolella Suomea kaksi keskustelutilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Kajaanissa 11.3. Akordi suunnittelee ja fasilitoi tilaisuudet.

Tilaisuuksien tavoitteena on kartoittaa, millaisiin tarpeisiin pannoituspalvelua käytetään ja tarvitaan sekä parantaa vuorovaikutusta ja avata keskusteluyhteyttä sidosryhmien kanssa. Kutsuttuja sidosryhmiä ovat Metsästäjäliitto, Riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, alueelliset riistaneuvostot, reviiriyhteistyöryhmät, MTK, maakuntaliitot, metsästyskoirajärjestöt, suojelujärjestöt, maa- ja metsätalousministeriö.

Kajaanin tilaisuuden lisäksi näkemyksiä pantapalvelusta ja sen kehittämisestä kerätään myös läntisen Suomen keskustelutilaisuudessa ja syksyllä järjestettävällä kyselyllä.