EuropeSay on AI -kansalaiskeskustelut tekoälystä

EuropeSay on AI (artificial intelligence) on koko Euroopan laajuinen, verkon kautta toteutettava hanke, jonka puitteissa kansalaiset ympäri Eurooppaa voivat ottaa osaa tekoälystä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Akordi vastasi kansalaiskeskustelujen toteuttamisesta Suomessa syksyn 2019 aikana.

EuropeSay on AI on osa EU:n rahoittamaa Human Brain Project -tutkimushanketta, joka tuo yhteen tutkijoita neurotieteen, tietojen käsittelyn ja lääketieteen aloilta. Hankkeessa on perustutkimuksen lisäksi koottu yhteen laajasti tekoälyn asiantuntijoiden näkemyksiä. Kansalaiskeskustelujen tarkoituksena on kartoittaa tavallisten eurooppalaisten mielipiteitä tekoälyyn ja sen säätelyyn liittyen. Kansalaiskeskusteluja käydään 14 Euroopan maissa.

Akordi vastasi kansalaiskeskustelujen toteutuksesta Suomessa Tanskan Teknologirådetin yhteistyökumppanina.

Linkit

Lisätietoa Human Brain Project -hankkeesta tutkimushankkeen nettisivuilla.