FSC-standardin päivitys

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä.

Alkuvuodesta 2020 Akordi kutsuttiin neutraalina tahona avustamaan Suomen FSC-standardin päivitykseen liittyviä neuvotteluja ja standardityön loppuunsaattamista. Akordi soveltaa tehtävässä kansainvälisen kumppaninsa Consensus Building Instituten laatimia ohjeita ja periaatteita (Consensus Building/Conflict Resolution Toolkit for National Forest Certification Standard-Setting Process).

Linkit

Lue lisää FSC:n toiminnasta ja Suomen standardipäivityksestä FSC:n sivuilta.