Konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa -koulutus

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä, kun on kyse ympäristöön vaikuttavista hankkeista. Akordi koulutti toukokuussa 2019 yritysvastuujärjestö FIBS ry:n jäseniä yritysten sidosryhmäosaamisesta, konfliktitilanteissa toimimisesta ja intressien yhteensovittamisesta.

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotantotekijöistä, erityisesti kun on kyse ympäristöön vaikuttavista hankkeista. Jos hanke ei saavuta sosiaalista hyväksyntää, aikataulut viivästyvät ja kustannukset nousevat. Yritys voi kuitenkin ennakoida konfliktitilanteita ja valmistautua niihin: sidosryhmäosaaminen ja laadukas vuorovaikutus ovat avaimia konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen.

Akordi järjesti yhdessä yritysvastuujärjestö FIBS ry:n kanssa järjestön jäsenille koulutuksen otsikolla konfliktinratkaisu ja sosiaalinen toimilupa. Koulutuksessa käytiin läpi tapoja parantaa yritysten sidosryhmäosaamista, yritysten toimia konfliktitilanteissa ja kykyä yhteensovittaa intressejä.