Poronhoito & tuulivoima -keskustelu

Suomen Tuulivoimayhdistys ja Paliskuntain yhdistys järjestivät syyskuun puolivälissä
yhteisen keskustelutilaisuuden jäsenilleen. Keskustelun tarve oli tunnistettu
molemmin puolin. Tilaisuuden valmistelut aloitettiin noin vuosi sitten yhdistysten
välisessä dialogissa yhdessä Akordin kanssa. Valmisteluvaiheessa rakennettiin
yhteentulemiselle sellainen tavoite ja kysymyksenasettelu, jonka sekä poronhoidon
toimijat, että tuulivoimatoimijat voisivat kokea omista lähtökohdistaan mielekkääksi.
Ennen tapaamista järjestettiin kesän ja alkusyksyn aikana vuoropuhelua ja
tutustumista edistäviä maastovierailuja.

Keskustelutilaisuus herätti paljon kiinnostusta yhdistysten jäsenistössä. Tilaisuuteen
osallistui 42 henkilöä. Pääosa osallistujista oli tuulivoiman hankekehittäjiä ja
poronhoitajia. Paikalla oli myös vastuuhenkilöitä maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista. Akordi fasilitoi keskustelun.

Keskusteluissa painottuivat yhteydenpidon ja tiedonvaihdon teemat. Mahdollisimman
varhaisen yhteydenpidon merkitys korostui päivän keskusteluissa. Tunnistettiin tarve
jatkokeskustelulle, jonka tulisi johtaa yhteisesti hyväksyttävän toimintamallin
laatimiseen sille miten tuulivoiman ja poronhoidon vuorovaikutus tulisi jatkossa
järjestää.