Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tapasi saamelaisnuoria osana oikeusministeriön koordinoimaa Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta marraskuussa 2017. Akordi oli mukana fasilitoimassa saamen kielten ja kulttuurin nykytilaa käsitelleen tilaisuuden dialogia.

Helsinkiin kokoontuneet saamelaisnuoret kertoivat opetusministerille omista kokemuksistaan muun muassa saamen kielten opiskelusta, kielten merkityksestä omalle identiteetille, kielten menetyksestä ja niiden takaisin ottamisesta sekä saamen kielten asemasta ja nykytilanteesta. Oikeusministeriön ja Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston yhteistyössä järjestämän vuoropuhelun tavoitteena oli lisätä ymmärrystä saamen kielten ja kulttuurin uhanalaisesta asemasta sekä keskustella saamen kielten säilyttämisestä ja elvyttämisestä. Tavoitteena oli myös pohjustaa saamelaisten ja Suomen valtion välisen sovintoprosessin valmistelua saamelaisnuorten näkökulmasta.

Tilaisuus järjestettiin osana oikeusministeriön koordinoimaa Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta, jonka päätavoitteena oli osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa tuoda esiin dialogisuutta toimivan demokratian perusedellytyksenä sekä löytää uusia tapoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Saamen kielten ja kulttuurin nykytilaa käsitelleen tilaisuuden lisäksi Akordin Jonna Kangasoja ja Lasse Peltonen fasilitoivat kahta muuta paikallista demokratiatapahtumaa hankkeen puitteissa.