Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma

Vantaan kaupunki asetti keväällä 2018 työryhmän valmistelemaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, jossa määritellään kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittiset linjaukset, kaupungin vetovoimaa lisäävät keskeiset toimet, kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatoiminnan tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ohjelmaa työstettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kolmessa työpajassa, jotka Akordi ideoi, valmisteli ja toteutti.

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelman työpajoissa keskityttiin kolmeen maankäytön teemaan: kävelykeskustat ja kivijalkatilat, Kiilan alueen kiertotalouspalvelujen kehittäminen ja pysäköinnin toteutus. Kaupungin väen lisäksi työpajoihin osallistui kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kannalta keskeisiä tahoja. Akordi ideoi, valmisteli ja toteutti kolme työpajaa ja koosti työpajojen tulokset yhteen syksyn 2018 aikana.