Toimiva yhteistyö vaatii luottamusta. Autamme rakentamaan avointa vuoropuhelua ja dialogia tilanteissa, joissa ratkaistavasta ongelmasta on erilaisia näkemyksiä ja osapuolten välinen keskusteluyhteys on heikentynyt.