Tilannekartoituksella autamme tunnistamaan mitkä ovat käsillä olevan ongelman kannalta keskeisiä asiakysymyksiä, millaiset suhteet osapuolilla on ja miten yhteistyön tapoja tulisi kehittää. Keskeisten osapuolten haastatteluihin perustuva, neutraalin osapuolen tekemä kartoitus auttaa prosessin suunnittelussa ja oikeisiin kysymyksiin panostamisessa.