Yhteisen tietopohjan rakentamisessa vastuu tiedon löytämisestä ja omaksumisesta annetaan yksittäisen päätöksentekijän sijaan eri intressejä edustavien osapuolten yhteiselle ryhmälle. Ryhmän tehtävänä on neuvotella siitä, millainen tiedon tuotannon prosessi parhaiten tyydyttäisi kaikkien osapuolten tarpeet tiedon tieteellisestä laadusta, avoimuudesta jne. Autamme näiden prosessien suunnittelussa ja työskentelyn ohjaamisessa.