Projektipankki

Aihealueet

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vuorovaikutusvalmennus

01.06.2024

Kaavoitus, Kaupunkiympäristö

Opi johtamaan yhteistyötä -koulutus Kymenlaakson liitolle

30.04.2024

Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö

JustH2Transit

01.01.2024

Ilmasto, Kiertotalous, Politiikkaprosessit

Tilannekuva: Tampereen kaupungin kasvun, luontoarvojen sekä ilmastotavoitteiden nykytila ja ristiriitojen yhteensovittaminen

13.11.2023

Biodiversiteetti, Ilmasto, Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö, Politiikkaprosessit

Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu

01.10.2023

Biodiversiteetti, Ilmasto, Maankäyttö, Politiikkaprosessit, Tuulivoima

Jyväskylän metsäohjelma

15.02.2023

Biodiversiteetti, Metsä

Poronhoidon & tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen

16.01.2023

Biodiversiteetti, Ilmasto, Kaavoitus, Luonnonvarat, Maankäyttö, Politiikkaprosessit, Tuulivoima

Iijoen vesistövisio

30.11.2022

Luonnonvarat, Vesi

Govermat-tutkimushankkeen sidosryhmävuorovaikutuksen fasilitointi

25.11.2022

Kaivostoiminta, Kiertotalous, Luonnonvarat

No Net Loss City

04.10.2022

Biodiversiteetti, Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Maankäyttö

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaukset

01.10.2022

Biodiversiteetti, Kaupunkiympäristö, Metsä

Koitajoen valuma-alueen yhteistyö – Koitajoki-Koitere Foorumi

01.10.2022

Biodiversiteetti, Ilmasto, Luonnonvarat, Vesi

Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys osana Keski-Suomen liiton maakuntakaavaa 2040

27.09.2022

Biodiversiteetti, Kaavoitus, Maankäyttö, Tuulivoima

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamisen esiselvitys

27.09.2022

Biodiversiteetti, Ilmasto, Kaavoitus, Maankäyttö, Politiikkaprosessit

Kokemäenjoen vesivisio 2050 selvitystyö

10.08.2022

Luonnonvarat, Vesi

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035

16.06.2022

Luonnonvarat, Vesi

Helsingin kaupungin kaupunkipuiden tulevaisuus

25.05.2022

Kaupunkiympäristö

Helsingin kaupunkistrategian (2021-2025) tavoitteiden yhteensovittaminen

24.05.2022

Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Maankäyttö

Vesistökunnostuskoulutus

09.02.2022

Vesi

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma

25.11.2021

Biodiversiteetti, Ilmasto, Luonnonvarat, Maankäyttö, Metsä

Pohjoismainen merimetsotyöryhmä

09.11.2021

Biodiversiteetti, Luonnonvarat, Politiikkaprosessit, Vesi

Nurmijärvi – Ilvesvuoren asemakaava

06.05.2021

Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö

Uudenmaan liiton strateginen kehittäminen

01.05.2021

Biodiversiteetti, Ilmasto, Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Kiertotalous, Liikenne, Maankäyttö, Metsä

FSC standardineuvottelut

31.12.2020

Biodiversiteetti, Metsä

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisvisio ja tarpeet

16.12.2020

Ilmasto, Kaupunkiympäristö, Liikenne

Helsingin seudun MAL 2023-suunnitelma

01.11.2020

Ilmasto, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

01.10.2020

Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö, Politiikkaprosessit

Vaikuta vesiin -päivä

26.08.2020

Vesi

Susien pantapalvelun kehittäminen

11.03.2020

Luonnonvarat

Tenojoen kalastussopimuksen toimivuuden arviointi

12.02.2020

Luonnonvarat, Politiikkaprosessit, Vesi

Tulvariskien hallinta

14.10.2019

Vesi

Päijänne

27.09.2019

Biodiversiteetti, Luonnonvarat

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

16.09.2019

Ilmasto, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö

Ekologiset kompensaatiot teoriasta teoiksi

29.05.2019

Biodiversiteetti

Susikannan hoitosuunnitelman päivitys

04.04.2019

Politiikkaprosessit

Pioneers into Practice -ohjelma

01.11.2018

Ilmasto

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma

27.10.2018

Kaupunkiympäristö, Kiertotalous, Maankäyttö

Etelä-Pohjanmaan suoraati

08.10.2018

Biodiversiteetti, Ilmasto, Kaavoitus, Luonnonvarat, Maankäyttö

DAC – Dwellers in Agile Cities

31.08.2018

Kaupunkiympäristö, Maankäyttö

Aviapolis-sidosryhmätyöpajat

30.08.2018

Kaupunkiympäristö

Herttoniemen kaupunginosavisio

27.04.2018

Kaavoitus, Kaupunkiympäristö, Liikenne, Maankäyttö

Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

01.11.2017

Politiikkaprosessit

Tampereen Eteläpuisto

01.09.2016

Kaavoitus