Salla Pätilä

Projektityöntekijä
Hallintotieteiden maisteri, HTM

Olen syyskuussa 2019 valmistunut hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Pääaineenani opiskelin kunta- ja aluejohtamista erikoistuen hallinnan verkostojen, osallistumisen ja aluekehittämisen teemoihin. Gradussani tutkin hallinnon sektori- ja aluerajat ylittävän vuorovaikutuksen muodostumista aluekehittämisen kontekstissa. Tutkimuksen aineiston keräsin haastattelemalla vuoden 2018 aluekehittämiskeskusteluihin osallistuneita valtioneuvoston ja maakuntien edustajia. Akordissa tehtävänäni on kehittää yrityksen viestintää.