laurirantala

lauri@akordi.fi
tel. +358 40 4865329

Ympäristöä koskevat kiistat ovat mielenkiintoisia ja haastavia, koska ne ovat yleensä täynnä tunnetta ja kiisteltyä tietoa. Olen koulutukseltani sosiologi ja teen pohjavesien hallintaan liittyviin tapaustutkimuksiin perustuvaa väitöskirjaa siitä, miten päätöksentekoa voidaan tukea puolueettoman välittäjän avulla. Olen lisäksi tehnyt sosiaalisten vaikutusten arviointeja tuulivoiman parissa ja käynyt hakemassa kansainvälistä kokemusta monitavoitteisesta arvioinnista Espanjan tutkijavaihdon kautta. Olen erityisen kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, motiiveista, arvoista, tiedon moninaisista merkityksistä ja yhteisen ymmärryksen muotoutumisesta.