Anna Taavila

Korkeakouluharjoittelija

Olen valtio-opin maisteriopiskelija Tampereen yliopistosta ja harjoittelijana Akordilla keväällä 2021. Olen kiinnostunut erityisesti kansalaiskeskusteluista ja siitä, miten eri intressejä ajavat tahot voidaan tuoda yhteen ratkomaan ongelmia yhdessä. Valtio-opin lisäksi olen lukenut laajan sivuaineen ympäristöpolitiikasta. Kirjoitan parhaillaan gradua Satakunnan kansalaiskeskustelusta, erityisesti keskittyen sen onnistumiseen kansalaisia osallistavana menetelmänä ja siihen, miten kansalaiskeskustelu vaikuttaa todellisuudessa päätöksentekoon – vai vaikuttaako.