Emma Luoma

Operatiivinen johtaja, osakas

emma@akordi.fi
+358 40 5163622

Emma Luoma (HM) on työskennellyt Akordissa vuodesta 2017 alkaen ja on Akordin operatiivinen johtaja. Työskentely Akordissa on tuonut Emmalle kokemusta mm. monien erilaisten sidosryhmäprosessien ja -tilaisuuksien järjestämisestä ja fasilitoimisesta, konfliktikartoitustyöstä sekä Opi johtamaan yhteistyötä -koulutusten suunnittelusta ja vetämisestä.

Vuonna 2018 valmistuneessa Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu työssään Intressien yhteensovittaminen monenvälisenä neuvotteluprosessina: tarkastelussa Jyväskylän strateginen metsäohjelma” Emma tutkii monien toimijoiden välistä neuvottelua ja sen synnyttämiä uusia yhteensovittamisen tapoja Jyväskylän metsäohjelmatyössä, jota Akordi avusti neutraalina ulkopuolisena tahona vuosina 2016-2018.

Parhaillaan Emma työskentelee Akordissa osa-aikaisesti ja työstää ympäristöpolitiikan väitöskirjaa yhteistoiminnallisen kapasiteetin kehittämisestä suomalaisessa julkis- ja ympäristöhallinnossa Itä-Suomen Yliopistossa.