Juha-Pekka Turunen

Erityisasiantuntija, osakas

juha-pekka@akordi.fi
+358 40 7294842

Juha-Pekka on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteen maisteri ja hänellä on 25 vuoden kokemus vuorovaikutteisesta suunnittelusta, haastavien suunnittelu- ja valmisteluprosessien vuorovaikutuksen ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä erilaisissa konfliktitilanteissa toimimisesta. Juha-Pekka on suorittanut myös työyhteisösovittelun erityisosaaja -tutkinnon. Juha-Pekan Pro gradu -työ: “Ympäristöpoliittisten ristiriitojen sovittelumenettely. Esimerkkitapauksena lohenkalastuksen järjestäminen” vuodelta 1995 on ensimmäisiä suomalaisia ympäristökiistojen hallintaan ja yhteensovittamiseen liittyviä tapaustutkimuksia (Kalantutkimuksia 98. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos).

Ennen Akordiin siirtymistään Juha-Pekka on toiminut konsulttina Diskurssi Oy:ssä vuosina 1995–2004 ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston, sittemmin kaupunkiympäristön toimialan, vuorovaikutussuunnittelijana vuodesta 2004 ja vastannut kaavoitus-, liikenne- ja YVA-hankkeiden vuorovaikutuksen ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Akordissa Juha-Pekka on ollut vuodesta 2019 ja työ on painottunut luonnonvarojen ja maankäytön suunnitteluun liittyviin prosesseihin, muun muassa susiteemaan liittyvien tilaisuuksien ja työpajojen järjestämiseen, Tenojoen kalastussopimuksen arviointiin, saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistojen kartoitukseen ja luonnonvarasuunnitteluun, MAL- ja kaavaprosessien tukemiseen sekä vesistöjen suunnitteluun liittyviin hankkeisiin ja tilaisuuksiin