Juha Kotilainen

Asiantuntija

juha@akordi.fi

Olen valmistunut Itä-Suomen yliopiston kansainvälisestä ympäristöpolitiikan ja -oikeuden maisteriohjelmasta ja gradussani tutkin kuinka ympäristökatastrofit voivat vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan. Työkokemusta minulta löytyy muun muassa kaivosalalta, johon liittyen olen tehnyt tutkimusta myös Akordin puolella.Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten vuorovaikutussuhteista toistensa ja ympäristön kanssa. Ympäristökonfliktit voivat pistää meidät uudelleenajattelemaan näitä suhteita, sillä ne tuovat esiin korostetusti eri ryhmien eri intressit, tarpeet ja ideologiset erot. Akordin löysin nopeasti, kun etsin tällä haasteellisella alla toimivaa ratkaisujen tuottajaa.