Lari Karreinen

Fasilitointijohtaja
+358 40 048 76 42
lari@akordi.fi

Akordissa pääsen kehittämään Iijoen vesistövision tai Jyväskylän metsäohjelman kaltaisten vaativien neuvottelutilanteiden fasilitointia. Huolellisesti suunnitelluilla prosesseilla voidaan ratkoa pirullisia ongelmia luonnonvarojen- ja maankäytön ristiriitatilanteista ilmasto- tai alkuperäiskansojen kysymyksiin. Akordissa pääsen soveltamaan organisaatioiden muutos- ja tiimivalmennusten ratkaisukeskeistä fasilitointi- ja valmennusosaamistani yhteiskunnallisesti merkittävien kysymysten ratkaisemiseen.

Olen fasilitoinut yksittäisiä kansalaisraateja, vaikuttamiskahviloita ja yleisötyöpajoja. Pirullisten ongelmien osallistava ratkaiseminen kiehtoo, koska ne ratkaistaan verkostoissa monien toimijoiden yhteistyönä. Tähän opiskelen jatkuvasti uusia menetelmiä. Olen VTM ja aikuisopettaja ja kansainvälisen Solution Focus in Organisations -järjestön vertaisarvioima ratkaisukeskeinen valmentaja (Helsingin yliopisto). Lisäksi olen kouluttautunut luovasta ongelmanratkaisusta, tiimien strategian kehittämisestä, rakentavasta vuorovaikutuksesta (NVC) sovittelussa, Lego Serious Play menetelmästä, leanistä, lyhytterapiasta, Art of Hostingista sekä lähidemokratiamenetelmistä.