lasse

Lasse Peltonen

Hallituksen puheenjohtaja, osakas

lasse@akordi.fi
p.040-1920053

Lasse Peltonen on Akordin toinen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Konfliktit – ja erityisesti ympäristökonfliktit – ovat kiinnostaneet minua pitkään. Väittelin hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2003 Tampereen yliopistosta, ympäristöpolitiikan oppiaineesta. Väitöstyö ”Ympäristökysymys ja Aseveliakseli” käsitteli konfliktien siivittämää paikallisen ympäristöpolitiikan muotoutumista Tampereella 1950-luvulta 1990-luvulle. Sittemmin olen työskennellyt Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (TKK & Aalto-yliopisto) ja nykyisessä työpaikassani Suomen ympäristökeskuksessa aiheen parissa monissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka ovat käsitelleet mm. yhdyskuntasuunnitteluun, ilmastonmuutokseen, naapuruussuhteisiin, lähiympäristön NIMBY-tapauksiin ja kaivoshankkeisiin liittyviä konflikteja. Kiinnostukseni on vuosien varrella kääntynyt konfliktien ratkaisumahdollisuuksiin ja –menetelmiin. Perehtyminen konfliktinratkaisun käytäntöihin ja toimijoihin Yhdysvalloissa v. 2012-13 antoi inspiraation tarttua konfliktien käsittelyn käytännön haasteisiin.