Korkeakouluharjoittelija

Suoritan osana ympäristöpolitiikan ja aluetieteen maisteriopintoja harjoittelun Akordilla syksyn 2019 aikana. Olen aikaisemmalta koulutukseltani metsätalousinsinööri ja minulla on reilun 10 vuoden kokemus metsäteollisuuden puolelta, puunhankinnasta ja operaatioista.

Toivon harjoittelun Akordissa avaavan laajemman näkökulman ympäristöristiriitojen sovitteluun ja erilaiseen tapaan neuvotella hankalia konfliktitilanteita. Suomen metsien käytön muutos ja siihen liittyvät erilaiset odotukset ovat herättäneet kiinnostukseni lisäkouluttautua ja laajentaa ymmärrystä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisprosessista.