Timo Karjalainen

Erityisasiantuntija

+358 40 4865329

timo@akordi.fi

Olen luonnonvara-alan yrittäjä ja koulutukseltani ympäristösosiologi. Asiantuntijatyössäni olen keskittynyt erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan hankkeisiin ja niissä ilmeneviin kiistatapauksiin, erityisesti liittyen maan- sekä vesi- ja kalavarojen käyttöön Pohjois-Suomessa (esim. Itämeren lohi ja pohjavesikiistat).  Olen tehnyt myös sosiaalisten vaikutusten arviointeja ja osallistunut arviointityön menetelmien kehittämiseen. Eritoten minua kiinnostavat eri näkemysten ja intressien yhteensovittaminen sekä hankkeiden ja päätösten sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.