Hyväksyttävyyden resepti: lisää ja yhä varhaisempaa vuorovaikutusta + reilumpia tapoja jakaa hyötyjä ja haittoja

Akordi järjesti tiistaina 27.11.2018 seminaarin tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden ajankohtaisista kysymyksistä. Seminaarissa käytiin läpi parhaita käytäntöjä yhteisöjen osallistamiseen sekä keskustelua toimialan seuraavista askeleista. Seminaari oli jatkoa Akordin 2017-2018 järjestämälle hyväksyttävyyshuoltamo -sarjalle

Sekä huoltamot että seminaari ovat osa tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä tutkivaa ja kehittävää IEA Wind (Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects) – kansainvälistä yhteistyötä, johon Akordi osallistuu Suomen edustajana. Seminaarin pääpuhujana olikin Garry Keegan Irlannista (Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention, Maynooth University), joka toimii IEA Wind Task 28:n koordinaattorina. Hänen puheenvuoronsa käsitteli sosiaalista hyväksyttävyyttä tuulivoimaprojekteissa sekä sidosryhmävuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja tietotarpeita. Garry Keegan toimii yhteyshenkilönä sidosryhmien ja hanketoimijoiden välillä useissa energiaan ja maankäyttöön ja rakentemiseen liittyvissä hankkeissa. Garryn esitys on katsottavissa täällä.

Tilaisuudessa kuultiin myös neurologian erikoislääkäri Kati Juvan esitys, joka käsitteli tuulivoiman infraääniä ja niiden koettuja terveysvaikutuksia. Kati Juvan esitys on katsottavissa täällä.

Seminaari päätti Akordin kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli tarjota tuulivoimatoimijoille työkaluja sosiaalisen hyväksyttävyyden vahvistamiseksi. Seminaarissa käytiin läpi hankkeen keskeisimpiä oppeja sekä sitä, mitä alalla vielä tarvitaan. Keskustelussa nousi esiin erityinen tarve alan yhteisten toimintaperiaatteiden luomiselle, jotka ohjaavat vuorovaikutusta ja keskusteluja tuulivoimasta koko toimialalla. Akordin kokoamiin oppeihin voi tutustua huoltamoista koostetusta raportista. Tuulivoima-lehdessä julkaistiin myös juttu hyväksyttävyyshuoltamoista 27.11.2018.

Katso myös tuulivoimaseminaarista koostettu video: https://vimeo.com/337738210