VESISTÖKUNNOSTUSKOULUTUS ASIANTUNTIJOILLE

PÄIVITYS 08.06.2021: Koulutuksen ilmoittautumisaika on päättynyt, ja ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. Kaikki ajantasainen tieto löytyy Moodlesta, johon koulutukseen osallistuvat pääsevät ennen ensimmäistä koulutuspäiväänsä. 

Valtakunnallinen vesistökunnostuskoulutus käynnistyy kesäkuussa 2021. Koulutus on osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta. Koulutuksen kesto on 7kk (kesäkuu-joulukuu 2021). Alueellisia kohdevierailuja lukuunottamatta koulutus järjestetään etäyhteyksien välityksellä.

Vesistökunnostuskoulutus on suunnattu vesistökunnostuksen ja vesienhoitotehtävien parissa toimiville henkilöille mm.  ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, Suomen ympäristökeskuksesta, kunnista, vesiensuojeluyhdistyksistä, sekä vesistökunnostusverkostoista.

Täydennyskoulutus on tarkoitettu asiantuntijoille ja henkilöille, joilla on vastuurooli useammassa kuin yhdessä vesistökunnostushankkeessa. Koulutuksen osallistujat nähdään motivoituneina aikuisopiskelijoina, joilla on kokemusta koulutuksen aihepiiristä ja käytännön toiminnasta osana vesistökunnostushankkeita ja vesienhoidon hallintoa. Vesistökunnostus nousee koulutuksen myötä paitsi oppimisen, myös kehittämisen kohteeksi: osallistujien osaamista ja kokemusta hyödynnetään aktiivisesti osana koulutuskokonaisuutta, ja koulutus tuottaa uusia ideoita ja avauksia vesistökunnostustoiminnan kehittämiseen.

Hinta

Koulutus on maksuton ympäristöhallinnossa työskenteleville. Muille osallistumismaksut ovat seuraavat:

  • 500 € + alv. 24 % = 620 € (yritys, tutkimus- tai oppilaitos)
  • 250 € + alv. 24 % = 310 € (yhdistykset ja järjestöt, kunnat)

Koulutuksen sisällöt

Vesistökunnostushankkeissa on ytimeltään kyse monen osapuolen välisen tuloksellisen yhteistyön rakentamisesta ja johtamisesta. Koulutus antaa osallistujille uusia eväitä monenvälisen yhteistyön rakentamiseen ja johtamiseen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus sekä verkostot ja johtaminen ovat koulutuksen läpileikkaavia teemoja.

Sisältöteemoja ovat:

  • Vesiekosysteemin toiminta ja muuttuneisuus
  • Valuma-alueen vaikutus vesistöihin
  • Erityispiirteiden ja ongelmien tunnistaminen sekä toimenpiteen valinta
  • Kunnostushankkeen eteneminen ja hallinnointi
  • Kunnostushankkeen vaikuttavuuden seuranta

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Koulutus koostuu seitsemästä koulutuspäivästä (asiantuntijaluennot + ryhmätyöskentely), henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä, sekä 1-2 kohdevierailusta.

Ensimmäinen koulutuspäivä on 17.6.2021 klo 9-16  ja toinen koulutuspäivä on 19.8.2021 klo 9-16.

Kuva: Koulutuksen sisältö, vaiheistus ja työskentelyn rytmitys

Kohdevierailut järjestetään elo-lokakuussa sulan maan ja veden aikaan yhteistyössä viiden ELY-keskuksen (KASELY, HAMELY, VARELY, EPOELY, POPELY) ja paikallisten vesistökunnostustoimijoiden kanssa. Maastokohteet valitaan siten, että mukana on eri vaiheessa olevia, erityyppisiä ja kokoisia vesistökunnostushankkeita. Kukin osallistuja valitsee 1–2 aluetta, joilla tutustutaan useampiin kohteisiin.

Koulutuksen etäyhteys- ja oppimisalustana toimii Moodle.

Miten suurta panosta koulutus vaatii osallistujalta?

Koulutuksen osallistuminen vie yhteensä noin 10-14 työpäivää. Tämä koostuu seitsemästä etäkoulutuspäivästä + etäryhmätapaamisista koulutuspäivien välillä (2 pv) + kohdevierailuista (1-4 pv)+ itsenäisestä työskentelystä (2 pv). Jokaiseen koulutuspäivään kuuluu luentojen lisäksi aktiivinen osallistuminen pienryhmäkeskusteluihin, sekä koko koulutuksen läpi jatkuvaa työskentelyä oman ryhmän kanssa. Koulutukseen osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista ja sitoutumista koko kokonaisuuteen. Osallistujat eivät voi valita koulutuksesta yksittäisiä osia.

Osallistujat voivat halutessaan laajentaa esseellä suorituksensa vastaamaan 5 opintopistettä. Osallistujat saavat täydennyskoulutuksesta todistuksen, jota voi hyödyntää mm. jatko-opintoihin.

Koulutuksen toteuttaa Akordi Oy.

Ensimmäinen koulutuspäivä 17.6./18.6. 2021 klo 9-16

Koulutuksen ensimmäinen päivä järjestetään etäyhteyksien välityksellä. Osallistujille lähetetään sähköpostitse lisätietoa käytännön järjestelyistä ja tarkasta ohjelmasta ennen ensimmäistä koulutuspäivää.

Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)

Klo 9.00 Avaus Jonas Liimatta, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Klo 9.10 Koulutuksen käynnistäminen yhdessä: päivän ohjelma ja tekniset ohjeet
Klo 9.20 Kurssilaisten esittäytyminen (testataan Moodlen pienryhmätoimintoa)
Klo 9.40 Ympäristöministeriön puheenvuoro
Klo 10.00 Ensimmäinen interaktiivinen oppitunti: Miten vesien tilaa saadaan parannettua Suomessa? Jonna Kangasoja & Emma Luoma Akordi Oy
Klo 11.00 Miten koulutus pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen: Vesistökunnostuskoulutuksen rakenne ja tavoitteet, koulutussuunnittelija Jonna Kangasoja Akordi Oy
Klo 11.30-12.30 Lounastauko
Klo 12.30 Paneelikeskustelu: Laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen vesistöalueella, Case Iijoki
Panelistit: ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala, projektipäällikkö Riina Rahkila, Pro Agria Oulu, FT Dos. Timo Karjalainen
Klo 13.15 Oivallutuskeskustelua pienryhmissä
Klo 13.45 Tauko
Klo 14.00 Toinen oppitunti: Miten yhteistyön rakentamisessa pääsee alkuun? Sidosryhmäanalyysi ja lähtötilanteen kartoitus
Klo 15.00 Seuraavat askeleet kesän yli – Moodle-oppimisalusta, tehtävät, pienryhmät
Klo 15.30 Kokemuksia ensimmäisestä päivästä
Klo 16.00 Päivä päättyy

Linkit

Ilmoittautuminen koulutukseen Lyytissä 

ELY-keskus.fi: Vesiosaamisen kehittämishanke