Akordi sai vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon: ”Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia”

Akordille on myönnetty vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinto työstään välittäjänä tuulivoima-alan ja poronhoidon välillä vuodesta 2020 alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt konflikteja ennakoiva yhteistyöfoorumi sekä parhaat käytännöt tuulivoimahankkeille poronhoitoalueella. Suomen Tuulivoimayhdistys ry / Finnish Wind Power Association myöntämä palkinto luovutettiin 1.2.2024 Oulun Wind Finland-seminaarissa.

”Tuulivoiman kannalta harvaan asutut alueet, kuten poronhoitoalue ovat houkuttelevia sijoittumispaikkoja. Ongelmia syntyy siitä, että samat alueet ovat kuitenkin jo poronhoidon käytössä. Tuulivoima-alalla ei aina tunnisteta poronhoidon erityisasemaa tai tunneta eri alueiden merkitystä poronhoidon kannalta. Tästä on aiheutunut paljon ristiriitoja paikallisesti ja olemme luoneet neutraalille maaperälle tilan, jossa näitä kysymyksiä voidaan käsitellä ja löytää niihin konkreettisia ratkaisuja yhdessä” sanoo Akordin toinen perustaja ja työskentelyä vetänyt Jonna Kangasoja.

”Etenkin nykyisessä maailmantilanteessa erilaisten näkemysten ymmärtäminen ja yhteisten käytäntöjen löytäminen vuoropuhelun keinoin on tärkeä kansalaistaito. Tänä päivänä on helppoa asettua kasvottomasti vastakkain ymmärtämättä toisen osapuolen kantaa. Akordi tekee vaikuttavaa työtä olemalla sovitteleva ratkaisunhakija tuoden eri tahoja – tässä tapauksessa tuulivoima-alan ja poronhoidon – saman pöydän ääreen neuvottelemaan, perehtymään ja oppimaan toisiltaan”, Tuulivoimateon tuomaristo perustelee valintaansa.

Vihreä siir­ty­mä ei ole il­moi­tu­sa­sia, vaan vaatii pai­kal­li­sen hy­väk­syn­nän

Palkinnon vastaanottanut Akordin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Jonna Kangasoja kiteytti torstaina, mitä työ on opettanut:

1. Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia – etenkään paikallisesti, eli siellä missä erilaisten hankkeiden vaikutukset näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat – sekä siellä missä hankkeiden vaikutuksia maankäyttöön, ympäristöön ja paikallisyhteisöihin vasta ennakoidaan ja pelätään.

2. Hyväksyttävyys on tuulivoiman yksi tärkeä tuotantotekijä. Mikäli vaikeita kysymyksiä ei onnistuta ratkaisemaan yhdessä niiden kanssa, joita ne koskettavat, seuraksena on hankeriskejä.

3. Konfliktipotentiaalin realisoituminen vaikuttaa käänteisesti tuulivoimapotentiaalin realisoitumiseen. Esimerkkejä tästä on nähtävissä niin kotimaassa kuin lähialueillakin.

4. Suomessa on jo ymmärretty, että asialle on tehtävä jotakin. Mutta valitut keinot, kuten luvituksen nopeuttaminen ja sujuvoittaminen, sekä hallinto-oikeuksien resurssien lisääminen ovat sellaisia keinoja, joilla ei välttämättä pystytä lisäämään hyväksyttävyyttä. Nämä keinot myös kertovat oletuksesta, että konfliktien määrä on vakio.

5. Keinovalikoimaan pitäisi viimeistään nyt – vielä hyvän sään aikana – lisätä neuvottelevaan yhteistyön ja osapuolten yhteiseen ongelmanratkaisuun perustuvia joustavia ja konflikteja ennakoivia menettelyjä.

6. Palkitussa työssä on nähtävissä, että näillä on konkreettista vaikutusta – sillä, että tullaan tutuiksi ja tullaan paremmin toimeen on vaikutusta hanketason yhteistyön sujumiselle.

7. Palkitut menettelyt ovat skaalattavissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja myös hanketasolle kaikkialle, missä vihreän siirtymän hankkeiden ennakoidut tai todelliset vaikutukset herättävät huolta ja missä siirtymän hyväksyttävyys rakennetaan.

8. Ennaltaehkäisy on parasta konfliktinratkaisua. Se on tehokkainta, edullisinta ja varmasti kaikkien osapuolten kannalta mielekkäämpää kuin muut tarjolla olevat vaihtoehdot.

 

Lapin Kansa 1.2.2024: Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia, vaan vaatii paikallisen hyväksynnän

Tiedote 1.2.2024: Yhteistyön rakentaminen tuulivoiman ja poronhoidon välille toi Akordille vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon

Luoma, Emma ja Kangasoja, Jonna (2023). Tullaan tutuiksi ja tullaan toimeen : Yhteistoiminnallisten toimintatapojen vaikutukset tuulivoiman paikalliselle hyväksyttävyydelle poronhoitoalueella. Akordi Oy julkaisuja.