Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja: Yhteistä ongelmanratkaisua kestävyysmurroksessa

Neljän tapahtuman sarja esittelee Puistokatu 4:n toimijajäsen Akordin ratkaisuehdotuksia erilaisiin kestävyysmurroksen konfliktitilanteisiin. Käsittelyssä mm. tuulivoima poronhoitoalueilla sekä kaivostoiminnan vesistövaikutukset.

Kestävyysmurroksen vauhdittamiseen liittyy erilaisten intressien törmäämisestä johtuvia ristiriitoja. Tärkeät yhteiset tavoitteet, kuten hiilineutraaliuden saavuttaminen ja luontokadon pysäyttäminen voivat jumiutua erilaisten intressiryhmien välisiin umpikujiin, jos kitkakohtiin ei osata varautua ajoissa.

Puistokatu 4:n toimijajäsen Akordin neljän tapahtuman sarja Akordi X Puistokatu 4 pureutuu käytännön esimerkkien kautta eri osapuolten yhteiseen neuvottelevaan ongelmanratkaisuun vaihtoehtoisena mallina totutuille sidosryhmäyhteistyön ja osallistumisen käytännöille. Tilaisuuksissa kuullaan esimerkkejä metsien käyttöön, tuulivoimaan ja kaivostoiminnan vaikutusten yhteisseurantaan liittyen. Menettelytapa ammentaa ympäristösovittelun ja fasilitoinnin menetelmistä, joita Akordi on ottanut käyttöön ja kehittänyt Suomessa viimeisten 10 vuoden ajan.

Tapahtumasarjaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat ymmärtää uudenlaista ongelmanratkaisua ja erilaisten intressien yhteensovittamista käytännössä.

Akordi X Puistokatu 4 -tilaisuudet:

11.1. klo 10-12 Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit
28.3. klo 15-17 Miten kestävyysmurroksen kitkakohtia ratkotaan käytännössä: Case Tuulivoima poronhoitoalueella.
12.9. klo 15-17 Miten yhteisymmärrystä rakennetaan käytännössä vaiheistetussa neuvottelumenettelyssä?
28.11. klo 15-17 Tiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen: Case Kaivostoiminnan vesistövaikutusten yhteisseuranta

Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 2/4: Miten kestävyysmurroksen kitkakohtia ratkotaan käytännössä: Case Tuulivoima poronhoitoalueella (28.3.)

Vihreän siirtymän hankkeiden haittavaikutuksia ei pidä vähätellä. Niillä on ja tulee jatkossakin olemaan vaikutuksia maankäyttöön, luontoon, ihmisiin ja eläimiin. Vihreän siirtymän hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasan ihmisryhmien ja alueiden välillä. Mikäli näitä vaikeita kysymyksiä ei pystytä käsittelemään ja ratkaisemaan hyväksyttävällä tavalla siten, että keskeiset toimijat tukevat yhdessä saavutettuja ratkaisuja, on edessä umpikuja. Voi käydä esimerkiksi niin, että tuulivoiman lisärakentaminen ei Suomessa toteudu kaavaillussa mittakaavassa. Tämä skenaario on osin jo toteutunut Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa tuulivoima-ala ja poronhoito ovat ottaneet ensimmäisiä askelia kohti pitkäjänteistä ”yhteistoiminta-alustaa”. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, rakentaa luottamusta, sekä mahdollistaa neuvottelu ja ennakoiva ongelmanratkaisu. Töitä on tehty Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja Paliskuntain yhdistyksen kesken Akordin tukemana.

Välituloksena julkaistiin tammikuussa 2023 raportti Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella, jossa kuvataan suosituksia hyvistä käytännöistä. Työ koskee saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolista poronhoitoaluetta.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/live/iEf_-Opk_4w?feature=share

Ohjelma:

Klo 15.00 Tervetuloa, Minttu Jaakkola, Puistokatu 4

Klo 15.15 Kestävyysmurroksen kipupisteet – millaisesta haasteesta on kysymys? Lasse Peltonen, Ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto

Klo 15.35 Poronhoidon ja tuulivoiman välisen vuoropuhelun ja yhteistyön rakentaminen, Jonna Kangasoja ja Emma Luoma, Akordi

Klo 16.00 Kokemuksia kentältä: Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys ja Heidi Paalatie, Suomen tuulivoimayhdistys

Klo 16.20 Kommenttipuheenvuorot: Hanna Paulomäki (vieraileva tutkija, Aalto yliopisto) & Minna Näsman (projektipäällikkö, Raahen seudun kehitys)

Keskustelua

Klo 17.00 Tilaisuus päättyy


Akordi X Puistokatu 4 -tapahtumasarja 1/4: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit (11.1.)

Videotallenne Puistokadulta: Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit