Hollannista parhaita käytäntöjä vihreän siirtymän hallintaan

Kesäkuussa Akordi kävi ohjausryhmänsä kanssa Hollannissa tutustumassa vihreän siirtymän hankkeiden toteutukseen. Ekskursioon osallistuivat Akordin vihreän siirtymän konfliktien ennakoivan ratkaisun kehitystyötä rahoittavan TAH-säätiön toiminnanjohtaja Henna Hakkarainen, kestävyyspaneelin pääsihteeri Johanna Kentala-Lehtonen, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen, Kauppakamarin energia- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen, sekä viestintäasiantuntija Taru Tujunen. Akordin omasta tiimistä mukana olivat Jonna Kangasoja, Lasse Peltonen, Minna Näsman ja Emma Luoma.

Merituulivoiman osalta Hollannissa ollaan vuosikymmenen verran Suomea edellä. René Moor (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) kertoi Hollannin merituulivoiman kehityksestä. Keskeinen viesti Suomeen oli vahvasti koordinoitu eteneminen (roadmap), jossa merituulivoiman kehittämisen ja sijoittamisen askellus on kaikille yhteisesti selvää. Valtion oma taho tuottaa parhaan mahdollisen ja kattavan selvitystiedon hankekehitysalueista, jonka kaikki hanketoimijat saavat käyttöönsä tarjouksia tehdessään. Näin selvitykset tehdään laadukkaasti – vain kerran.

Vierailulla päästiin tutustumaan myös Rotterdamin sataman laajennuksen (Maasvlakte 2) osana toteutetun luontokompensaation seurantaan. Luontokompensaation toteutuksella on vaikutuksia etenkin kalastusalueisiin ja neuvottelut ovat olleet vaikeita. Tapausta esiteltiin työpajassa, jossa prosessin vaiheista kertoivat luontojärjestön pääneuvottelija, Rottedamin sataman edustaja, sekä Akordin hollantilainen yhteistyökumppani WesselinkvanZijst, joka toiminut välittäjänä ja johtanut neuvotteluja sekä sataman laajennuksen, että luontokompensaation seurannan osalta. WesselinkvanZijstin strategisen sidosryhmäyhteistyön lähestymistapa on yksi niistä parhaista käytännöistä, joista Suomessa voidaan oppia.

Osana ekskursiota Akordin ohjausryhmä myös konkretisoi työpajassa sitä, miten tulevien vuosien aikana Suomeen skaalataan Akordin edustamat osapuolten väliseen vaiheistettuun neuvotteluun ja ammattimaisesti toteutettuun sidosryhmätyöhön perustuvat menettelyt. Työskentelyn tukena ja sparraajana toimivat yhdysvaltalainen David Fairman (Consensus Building Institute) sekä Marc Wesselink ja Mart Scheepers (WesselinkvanZijst). Kansainvälisten esimerkkien ja Suomessa jo saatujen kokemusten pohjalta on ilmeistä, että siirtymän hallinnassa tarvitaan uusia menetelmällisiä avauksia, joilla vahvistetaan yhteistä ongelmanratkaisua ja tukemaan päätöksentekoa paikallistasolla, alueellisesti ja valtakunnallisesti.


Kansainvälisten esimerkkien rooli on keskeinen TAH-säätiön rahoittamassa Vihreän siirtymän konfliktien ennakointi ja ratkaisu -hankkeessa. Muut painopisteet ovat osaamisen kehittäminen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun perustuvien mallien pilotointi ja levittäminen. Hankkeessa työstetään parhaillaan oppaita vihreän siirtymän hankekehittäjille ja kunnille siirtymän hallinnan tueksi.

Pysy kuulolla!