Kevään 2021 YHYS Politiikkadialogissa tutkittiin ympäristökonfliktien luonnetta ja ratkaisumahdollisuuksia

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet. Kiristyvien tavoitteiden konkretisoituminen haastaa vallitsevia käytäntöjä ja törmää risteäviin intresseihin esimerkiksi energiantuotannon, luonnonvarojen ja maankäytön sekä kulutuksen kysymyksissä. YHYS ry:n ja Ympäristötiedon foorumin järjestämässä Politiikkadialogissa näitä näkökulmia kytkettiin ajankohtaisiin, ilmasto- ja ympäristötavoitteiden esiin nostamiin jännitteisiin ja ristiriitoihin.

Tilaisuuden ensimmäisellä puoliskolla keskusteltiin siitä miten vaikeissakin kysymyksissä voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja ja sitouttaa osapuolet yhteisten tavoitteiden edistämiseen otsikolla ”Metsäkiistoista kohti yhteisymmärrystä”. Johdantona teemaan Emma Luoma esitteli Jyväskylän metsäohjelman valmistelun toteutusta neuvotteluprosessina. Esitystä seuranneessa keskustelussa prosessin suunnittelusta ja avustamisesta vastannut Jonna Kangasoja ja valmistelusta vastanneen yhteistyöryhmän jäsenenä toiminut Panu Halme jakoivat omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä siitä miten ohjelman laadinnassa onnistuttiin ja mitä intressejä yhteensovittavasta toimintatavasta voidaan oppia. Onnistumisen edellytyksiksi he tunnistivat muun muassa riittävän panostuksen lähtötilanteen ja prosessin määrittelyyn osapuolten kesken sekä yhteisen tietopohjan rakentamisen ennen ratkaisujen muotoilua.

Tilaisuuden tallenne on katseltavissa Ympäristötiedon foorumin Youtube-kanavalla:

**

TILAISUUDEN OHJELMA:

Klo 10 Millaisia ovat ympäristökonfliktien ulottuvuudet ja osapuolet? Lasse Peltonen, ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto

Klo 10.15 Esimerkkejä konflikteista kestävyysmurroksen edessä

I Metsäkiistoista kohti yhteisymmärrystä

  • Tutkija-alustus: Emma Luoma, Itä-Suomen yliopisto
  • Haastateltavana yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta sekä Akordin toimitusjohtaja Jonna Kangasoja

II Ilmastonuoret haastamassa valtioiden tavoitteita ja omistajaohjausta – hegemonia ja kamppailu käsitteistä

  • Tutkija-alustus: Lauri Lahikainen, etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija Tampereen yliopistosta
  • Haastateltavina psykologian maisteriopiskelija ja ilmastoaktivisti Juni Sinkkonen sekä europarlamentaarikko Heidi Hautala

Klo 11.15 Tauko

Klo 11.25 Esimerkit jatkuvat:

III Maatalouden tuet, suopellot ja ekologinen siirtymä – esimerkki kansallisen tason rakenteellisesta konfliktista

  • Tutkija-alustus: Kristiina Regina, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksesta
  • Keskustelijoina asiantuntija Jukka Rantala MTK:sta, viljelijä ja maitotilallinen Pauli Lämsä sekä Kristiina Regina. Keskustelun fasilitoi luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta.

Klo 12.00 Keskustelua

Klo 12.20 Loppupuheenvuoro