Koulutus: Osallistuva suunnittelu ja päätöksenteko – mitä opittavaa Oregonista?

Akordi järjestää koulutustilaisuuden

Osallistuva suunnittelu ja päätöksenteko – mitä opittavaa Oregonista?

Tools for Collaborative Governance  -koulutuspäivä to 29.10.2015 klo 8.00-17.00

Paikka: Kanavaranta 7 D, 2 krs, Helsinki

Miten tukea talouskasvua, suojella ympäristöä tai edistää kansalaisten terveyttä, kun hallinnolla, kuntalaisilla, järjestöillä ja yrityksillä on eriäviä näkemyksiä siitä, miten ratkaista käsillä oleva ongelma tai suunnitella tulevaisuutta? Oregon Consensus on yli 25 vuoden ajan järjestelmällisesti kehittänyt ja soveltanut yhteistoiminnallisia menetelmiä julkisluonteisten ongelmien ja ristiriitaisten politiikka- ja suunnitteluprosessien ratkaisuun eri hallinnonaloilla ja –tasoilla. Mitä opittavaa näistä kokemuksista olisi Suomessa?

 

PROGRAM

(työskentelykielenä englanti)

8:00           Coffee

8:30           Morning Session: Framework for Collaborative Governance

(Participants are asked to bring a case or situation for discussion that they are facing or have faced that might benefit from collaborative approaches.)

 • Why Collaborative Governance is a Necessity in 21st Century
 • Defining Collaborative Governance and its Unique Dynamics in Public Problem Solving
 • Introduction to the Spectrum of Decision Making: Characteristics of Effective Collaborative Process and Application to Collaborative Governance
 • Frameworks for Collaborative Governance: Agreement Seeking, Implementation and Public Engagement
 • Application to Cases

12:00        Lunch

13:00        Afternoon Session: Getting the Most out of Collaborative Governance

 • Mapping and Expanding Public Networks to Expand Resources and Increase Accountability
 • Building, Repairing, or Strengthening Collaborative Relationships
 • Assessing a Situation & Framing the Issues
 • Steps for Consensus Based Decision Making
 • Forging Multi-Party Agreements in a Political Environment
 • Case Studies and Discussion

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ilmoittautumiset 23.10.2015 mennessä ilmoittaudu TÄSTÄ tai Sanna Rönkkönen, sanna@akordi.fi, p. 050 3393347

Hinta: 310 €, sis.alv (yksityishenkilöille 160 €, sis. alv). Lounas omakustanteinen.

 

Kenelle?

Erityisesti julkisorganisaatioiden toimijoille, jotka hakevat uusia tapoja ratkaista ongelmia yhdessä sidosryhmien kanssa – sekä muille toimijoille, jotka haluavat olla mukana tällaisissa prosesseissa.

 

Tarkoitus?

Syventää osallistujien ymmärrystä yhteistoiminnallisen hallinnan (collaborative governance) menetelmistä, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia näiden menetelmien soveltamiseen omassa työssään, sekä vahvistaa taitoja ja osaamista, joilla rakennetaan parempia sidosryhmäsuhteita.

 

Mikä on Oregon Consensus?

Oregon Consensus on perustettu vuonna 1989, alun perin nimellä ”Oregon Dispute Resolution Commission” (Oregonin riidanratkaisukomissio). Nykyisin järjestö toimii puolueettomalla maaperällä Portland State University’n puitteissa, mutta sillä on osavaltion lainsäädännössä määriteltyjä velvoitteita mm. vaihtoehtoisen riidanratkaisun menetelmien kehittämiseksi ja osavaltion eri hallinnonalojen avustamiseksi näiden menetelmien hyödyntämisessä. Nykyään Oregon Consensus on kytkeytynyt ”Oregon Solutions” yhteenliittymään, joka toimii osavaltion kuvernöörin suojeluksessa ja on omistautunut osallistavien, konsensuspohjaisten yhteistoiminnallisen hallinnan menetelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen Oregonin osavaltion, alueiden ja kaupunkien ongelmien ratkaisemiseksi. Oregon Consensus tarjoaa eri osapuolille neutraalin foorumin ja ammattitaitoista apua prosessien suunnittelussa ja fasilitoinnissa / sovittelussa. http://oregonconsensus.org/