Miten neutraali osapuoli voi auttaa vaikeissa kiistoissa?

https://vimeo.com/310049376

Akordi toimii neutraalina avustajana tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen ongelma ratkaistavana. Videolla Iijoen vesistövisiotyöhön osallistuneet kertovat, mitä hyötyä Akordin mukanaolosta oli työn etenemisen ja luottamuksen rakentamisen kannalta.

Katso myös 6min video Iijoen vesistövisiotyöstä https://akordi.fi/?p=3305