Tulvariskien hallintaa osallistavalla yhteistyöllä

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tulvaryhmät työskentelevät yhdessä viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja järjestöjen kanssa tulvariskialueiksi määritellyillä vesistö- ja rannikkoalueilla. Akordi tukee tulvariskien hallinnan työtä Kymijoella sekä Kotkan ja Haminan rannikoilla keväällä ja syksyllä 2019 kouluttamalla tulvaryhmien vetäjiä ja fasilitoimalla tulva- ja sidosryhmien yhteisiä työpajoja.

Linkki videoon.

Lue lisää työstämme tulvariskien hallinnan parissa.