Tuulivoiman ja poronhoidon yhteensovittamisesta keskusteltiin Rovaniemellä

Suomen Tuulivoimayhdistys ja Paliskuntain yhdistys järjestivät yhdessä keskustelutilaisuuden jäsenilleen Rovaniemellä syyskuun puolivälissä. Keskustelun tarve oli tunnistettu molemmin puolin. Tilaisuuden valmistelut aloitettiin noin vuosi sitten yhdistysten välisessä dialogissa yhdessä Akordin kanssa. Tilaisuuden valmisteluvaiheessa rakennettiin yhteentulemiselle sellainen tavoite ja kysymyksenasettelu, jonka sekä poronhoidon toimijat, että tuulivoimatoimijat voisivat kokea omista lähtökohdistaan mielekkääksi. Ennen tapaamista järjestettiin kesän ja alkusyksyn aikana vuoropuhelua ja tutustumista edistäviä maastovierailuja.

Keskustelutilaisuus herätti paljon kiinnostusta yhdistysten jäsenistössä. Tilaisuuteen osallistui 42 henkilöä. Pääosa osallistujista oli tuulivoiman hankekehittäjiä ja poronhoitajia. Paikalla oli myös vastuuhenkilöitä maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista. Tilaisuuden fasilitoi Akordin tiimi.

Keskusteluissa painottui kaksi teemaa: luottamuksen ansaitseminen avoimuudella ja toimimalla luotettavasti, sekä tarve ymmärtää toisen näkökulmaa paremmin. Yhteydenpidon ja tiedonvaihdon teemoista korostui erityisesti mahdollisimman varhaisen yhteydenpidon merkitys. Keskustelussa osapuolet tunnistivat tarpeen jatkokeskustelulle, jonka tulisi johtaa yhteisesti hyväksyttävän toimintamallin laatimiseen sille miten tuulivoiman ja poronhoidon vuorovaikutus tulisi jatkossa järjestää.