Mitä Akordi tekee?

Akordi tarkoittaa useamman äänen yhdessä muodostamaa sointua. Monen osapuolen välinen yhteistyö onnistuu käsityksemme mukaan vain siten, että kukin löytää oman äänensä ja tuo sen kuuluviin. Tavoitteenamme ei ole ‘unisono’, jossa kaikki olisivat samaa mieltä, vaan erilaisten äänten esille saaminen ja yhteensovittaminen. Akordin rooli on olla neutraali apu tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen ongelma ratkaistavana.

Erikoisalaamme ovat ympäristöön liittyvien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien fasilitointi. Olemme viiden vuoden ajan työskennelleet neutraalina osapuolena avustaen kaavoitukseen, energiantuotantoon ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön kuuluvaa intressien yhteensovittamista ja neuvottelua.

Tavoitteemme on edistää yhteistoiminnallista, eri toimijoita ja sektoreita yhteen tuovaa tekemisen tapaa Suomessa. Kun avaintoimijat tunnistetaan ja heidät otetaan ajoissa mukaan päätöksentekoon, saadaan aikaan kaikkien kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Akordi haluaa olla mukana rakentamassa eri osapuolten välistä luottamusta ja siten luomassa viisaampaa yhteiskuntaa.

Voimme auttaa sinua ja yhteisöäsi mm.

 • Tilanteen kartoittamisessa ja jäsentämisessä
 • Vuoropuhelun ja dialogin rakentamisessa
 • Osallistumisen, vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön järjestämisessä
 • Yhteistoiminnallisessa tiedon tuottamisessa (joint fact finding)
 • Sosiaalisen hyväksyttävyyden vahvistamisessa
 • Paikallisessa visiotyössä
 • Konfliktin tai kiistan ratkaisemisessa

Tarjoamme:

 • Tilanteen kartoitus- ja arviointipalvelua/Situation or Conflict mapping and assessment
 • Neuvottelu ja dialogiprosessien fasilitointia/Negotiation and Facilitation
 • Yhteisesti hyväksyttävän tiedon tuottamista/Joint fact finding
 • Sovittelupalvelua/Mediation
 • Koulutusta/Training
 • Visioprosessit/ Envisioning processess
 • Organisaation konfliktinhallintajärjestelmän suunnittelua/Dispute Systems Design