Eväitä osallistumisprosessien suunnitteluun ja yhteistyön johtamiseen

Maakuntakaavan hyväksyttävyys, seudun ilmastotyön suunnittelu siten, että osapuolet sitoutuvat myös toteutukseen, tuulivoiman sijoittaminen, tulvaryhmien johtaminen ja liiton oma strategiatyö. Tässä muutamia ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien osallistumisen suunnittelun ja yhteistyön johtamisen haasteita, joihin Uudenmaanliiton asiantuntijat saivat uusia eväitä Akordin ’Opi johtamaan yhteistyötä’- koulutuksesta syksyllä 2019.

Koulutus koostui kahdesta lähijaksosta, niiden välillä tehdyistä omista kokeiluista, sekä välitapaamisesta. Akordin Jonna Kangasoja, Emma Luoma ja Juha-Pekka Turunen tutustuttivat liiton työntekijät yhteistyöhön perustuvan collaborative governance -hallintatavan periaatteisiin. Opi johtamaan yhteistyötä -koulutuksen ydin muodostuu kolmesta elementistä: yhteistyön johtamiseen liittyvistä perusperiaatteista, prosesseista ja henkilökohtaisista taidoista. Näitä osa-alueita lähestytään osallistujien omien kokemusten ja ajankohtaisten haasteiden kautta.

Koulutuksen sisällöt on työstetty yhteistyössä yhdysvaltalaisen National Policy Consensus Centerin asiantuntijoiden kanssa. Keskuksen johtaja Laurel Singer, koulutusjohtaja Steve Greenwood ja luonnonvara-asiantuntija Turner Odell olivat ensimäistä kertaa Akordin vieraina Suomessa syksyllä 2015.

Kuinka Uudenmaan liiton osallistujat kommentoivat koulutusta?

”Koulutus muutti ajatuksiani yhteistyöstä ja siihen osallistumisesta. Ymmärrän nyt yhteistyöhön vaikuttavia prosesseja ja sitä, miten minun kannattaa rakentaa yhteistyötä erilaisissa tilanteissa. Koen muuttuneeni työyhteisön jäsenenä ratkaisukeskeisemmäksi ja empaattisemmaksi.”

”Erinomainen koulutus, joka antoi monipuolisia ja helposti käyttöön otettavia työkaluja yhteistyön kehittämiseen niin työssä kuin arjessakin.”

”Akordin koulutus antaa hyvät eväät vuorovaikutustilanteisiin valmistautumiseen ja tarjoaa hyväksi havaitun toimintamallin yhteistyöprosessin vaiheistamiseen.”

”Koulutus oli hyvin laadittu ja ammattimaisesti toteutettu. Välittömät ja omistautuneet vetäjät loivat tilaisuuteen rauhallisen ja keskustelevan ilmapiirin. Näistä opeista on hyötyä työni kaikissa vaiheissa, ei vain itse vuorovaikutustilanteissa.”

 

’Collaborative governance’ on yhteistyöhön perustuva hallinnan tapa, jolla on Oregonissa pitkät perinteet. Kyse on käytännönläheisestä ongelmanratkaisusta silloin kuin julkinen valta, yritykset ja kansalaisyhteiskunta tarvitsevat toisiaan ja kun mikään näistä ei voi määritellä, eikä myöskään toteuttaa ratkaisua yksin. Koulutuksessa tutustutaan tällä lähestymistavalla aikaan saatuihin tuloksiin niin Oregonissa kuin Suomessakin.