DAC – Dwellers in Agile Cities

Akordi on tukemassa DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki -tutkimushankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. DAC on Suomen Akatemian vuosina 2016–2019 rahoittama Strategisen Tutkimuksen hanke, jossa keskitytään kaupunkilaiseen kaupunkikehittämisen ja muutoksen keskeisenä ajurina. Akordi auttoi hankkeen tutkijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan hankkeen tavoitteisiin kytkeytyviä muutoksen mekanismeja sekä fasilitoi prosessia, jossa tutkimustehtävät ja vuorovaikutus täydensivät toisiaan.

Yli 20-henkisen tutkimusryhmän vetämä hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa neljässä kaupungissa: Espoossa, Helsingissä, Seinäjoella ja Tampereella. Tutkimushankkeen kumppaneita ovat muun muassa taloyhtiöt, arkkitehtitoimistot, kansalaisjärjestöt, kaupunkien viranhaltijat, rakennusalan ammattilaiset ja palvelutarjoajat. Tutkimushankeen yhteydessä kehitettiin Ketterän asumisen keittokirja -niminen sovellus, joka on urbaanien asumisratkaisujen idea- ja tietopankki. Keittokirjassa tarkastellaan eurooppalaisia asumisen ratkaisuja keskittyen rakennusten ja asuntojen tilallisiin piirteisiin ja erilaisiin taustatekijöihin.

Akordi tuki yhteistyöprosessia tutkimushankkeen kumppaneiden kanssa ja fasilitoi sidosryhmävuorovaikutusta.

Liitteet

Linkit

Lisää Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki -tutkimushankkeesta hankkeen kotisivuilla.