Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (Boost for biodiversity offsets) tutkii ja kehittää ekologista kompensaatiota oikeudenmukaisena menetelmänä pysäyttää luontokato. Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke on osa elonkirjon köyhtymisen ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia yhteyksiä tutkivaa ohjelmaa (2021–2024).

Jyväskylän yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin Yliopiston, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Akordin muodostama konsortiohanke pyrkii valtavirtaistamaan monimuotoisuuden turvaamisen ekologisen kompensaation avulla, eli hyvittämällä luonnolle aiheutettavat haitat konkreettisin parannuksin tai toimin luonnossa. Tavoitteena on No Net Loss-periaatteen mukaisesti vähintään luontoarvojen kokonaisheikentymättömyys.

Hankkeessa kehitetään käytännön malli kompensaatioille sekä tätä varten tarvittavat laskenta- ja raportointiohjelmistot. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kansallinen kompensaatiorekisteri, jossa tulevat näkymään hävitettävät luontoarvot ja niitä korvaamaan luodut luontoarvot sekä luontoarvot, joita eri toimijat haluavat myydä pakollisen tai vapaaehtoisten hyvittäjien käyttöön. Työtä tehdään yhteistyössä Sitran rahoittaman No Net Loss City -tutkimushankkeen kanssa.