Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen valmistelutyö

Jyväskylän kaupunkiseutu valmistautuu keväällä 2020 järjestettäviin MAL-sopimusneuvotteluihin. Kyse on maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL), jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Mukana neuvotteluissa ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Sopimus on tarkoitus hyväksyä mukana olevien kuntien valtuustoissa kesällä 2020. Kaupunkiseudun kunnat valmistelevat tätä ennen Jyväskylän kaupungin johdolla sopimuksen sisältöä ja toimenpiteitä. Akordi suunnittelee ja fasilitoi työhön liittyviä valmisteluryhmän työpajoja ja tukee sopimusta edeltävää toimenpiteiden tunnistamista ja sopimista.