Kainuun metsäkiistat

Kainuulaisten metsien käyttö ja käsittely ovat synnyttäneet monia paikallisia kiistoja viime vuosina. Kiistat ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä. 

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto tilasivat yhdessä syksyllä 2018 Akordilta Kainuun metsiin liittyviä konflikteja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia jäsentävän Kainuun metsäkiistojen tilannekartoitukseenKonfliktitilanteen kartoitus valmistui alkuvuodesta 2019 ja sitä käsiteltiin laajapohjaisessa työpajassa Paltamossa 11.3.2019.

Kartoituksen suosituksissa nostettiin kiistojen ratkaisun avaimeksi osapuolten kesken jaetun tietopohjan ja ymmärryksen rakentaminen liittyen metsien käytön ja suojelun tavoitteisiin. Karoitusraportissa  suositeltiin myös menettelytapojen kuten suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessien kehittämistä, sekä kiistan osapuolten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. 

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistivät marraskuussa 2019 kiistojen ratkaisuun ja  sovitteluun tähtäävän sovitteluprosessin. Akordi toimi prosessissa vuoden 2021 alkupuolelle asti neutraalina osapuolena ja avustaa kiistojen ratkaisua, sekä osapuolten välisen uuden toimintamallin rakentamista. Osapuolten välinen yhteistyö jatkuu.

Liitteet

Linkit

Metsähallitus, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto hakevat yhdessä uusia yhteistyön muotoja. Tiedote 26.3.2020.

Kainuun metsäkiistoissa on otettu askel oikeaan suuntaan. Uutinen Suomen luonnonsuojeluliiton nettisivuilla, 22.3.2019.

Metsähallituksen tiedote: Metsäkiistoista kohti yhteistyötä – Kainuun metsäkiistoja pohdittiin työpajassa

Metsä.fi-lehden artikkeli Rakentavaa yhteistyötä