Kainuun metsäkiistat

Kainuulaisten metsien käyttö ja käsittely ovat synnyttäneet monia paikallisia kiistoja viime vuosina. Kiistat ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä. 

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto tilasivat yhdessä syksyllä 2018 Akordilta Kainuun metsiin liittyviä konflikteja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia jäsentävän Kainuun metsäkiistojen tilannekartoitukseenKonfliktitilanteen kartoitus valmistui alkuvuodesta 2019 ja sitä käsiteltiin laajapohjaisessa työpajassa Paltamossa 11.3.2019.

Kartoituksen suosituksissa nostettiin kiistojen ratkaisun avaimeksi osapuolten kesken jaetun tietopohjan ja ymmärryksen rakentaminen liittyen metsien käytön ja suojelun tavoitteisiin. Kartoitusraportissa  suositeltiin myös menettelytapojen kuten suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessien kehittämistä, sekä kiistan osapuolten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. 

Sovitteluprosessissa etsitään yhteisiä ratkaisuja

Greenpeace, Metsähallitus ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistivät marraskuussa 2019 kiistojen ratkaisuun ja sovitteluun tähtäävän sovitteluprosessin. Prosessin tavoitteena on mm. päästä yhteiseen näkemykseen järjestöjen esittämistä monimuotoisuuden kannalta arvokkaista luontokohteista, turvata monimuotoisuutta luontoarvokohteita suojelemalla ja metsänkäsittelytoimenpiteitä kehittämällä, sekä luoda osapuolten välille uudenlainen yhteistyön toimintamalli. Sovitteluprosessin tuloksena on päästy yhteisymmärrykseen esimerkiksi Suomussalmella kulkevan Vienan reitin metsien käsittelyn osalta keväällä 2021.

Akordi toimi prosessissa vuoden 2021 alkupuolelle asti neutraalina osapuolen avustaen kiistojen ratkaisua sekä osapuolten välisen uuden toimintamallin rakentamista. Osapuolten välinen yhteistyö jatkuu.

Lue lisää sovitteluprosessin taustoista Akordin uutisesta.