Kainuun metsäkiistat

Kainuulaisten metsien käyttö ja käsittely ovat synnyttäneet monia paikallisia kiistoja viime vuosina. Kiistat ovat koskeneet muun muassa hakkuukohteiden luonto- ja suojeluarvoja, liito-oravia, metsien käsittelyä retkeily- ja virkistysalueilla sekä maisemakysymyksiä. 

Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Greenpeace tilasivat yhdessä Akordilta Kainuun metsäkiistojen tilannekartoituksen vuoden 2018 syksyllä. Samat tahot käynnistävät syksyllä 2019 yhdessä prosessiin, jossa käsitellään ja ratkotaan kartoituksessa esiin nousseita kysymyksiä neutraalin osapuolen avustuksella. Akordi toimii prosessissa kaikkien osapuolten avustajana.

Vaikka varsinainen työ on vasta alussa, osapuolten välinen vuoropuhelu on saatu alulle. ”Keskinäinen ymmärrys ja luottamus ovat lisääntyneet. Keskustelu Kainuun metsäasioissa on ottanut ison askeleen eteenpäin”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa.

Kainuun prosessi on pilotti, josta saatavia kokemuksia tullaan hyödyntämään laajemmin Metsähallituksen yhteissuunnittelun ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Linkit