Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointi

Väliarviointi kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen valmistui huhtikuussa 2019. Väliarvioinnin tavoitteena oli tunnistaa niitä toimialoja ja alueita, joihin tulisi erityisesti panostaa vuoteen 2022 ulottuvan sopeutumissuunnitelman loppukaudella. Akordi toteutti yhteistyössä Tyrsky-Konsultointi Oy:n kanssa väliarviointiin kuuluvan sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen tarkastelun.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) toteuttaman työn tavoitteena oli selvittää sopeutumissuunnitelman vaikuttavuutta ja kartoittaa näkemyksiä toiminnan ja toimintatapojen kehittämisvaihtoehdoiksi. Akordi oli mukana suunnittelemassa ja fasilitoimassa väliarvioinnin yhteydessä pidettyjä sidosryhmätyöpajoja Helsingissä, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa ja Rovaniemellä. Akordi esitti arvioinnissa sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen tarkastelun perusteella tehtyä viittä toimenpidettä sopeutumistyön kehittämiseksi:

  • ilmastovaikutuksia ja -riskejä sekä niihin sopeutumista tulee pyrkiä erittelemään eri toimialojen ja alueiden kannalta,
  • tiedon tuottamisessa ja levittämisessä erityistä huomiota on syytä kiinnittää toimialoihin ja asioihin, joissa nykytilanne on tunnistettu muita heikommaksi,
  • olemassa olevaa tietoa tulee paketoida ja viestiä käyttäjille käyttökelpoisessa muodossa,
  • valtakunnallinen sopeutumistyö tarvitsee täydentäjäkseen alueellisia ja toimialakohtaisia työkaluja kuten sopeutumissuunnitelmia tai –paneeleja ja
  • vuoropuhelua kaivataan toimialojen ja alueiden välillä esimerkiksi vuotuisissa valtakunnallisissa sopeutumisfoorumeissa.