Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista

Suomen kulttuurirahasto myönsi 150 000 euron rahoituksen hankkeelle “Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista”, johon kaikki metsien käytöstä kiinnostuneet voivat osallistua. Tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö (JYU.Wisdom), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Akordi. Hanke kestää keväästi 2021 kevääseen 2023.

Hanke kokoaa metsien käytön kestävyydestä kiinnostuneet tutkijat ja sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, mitkä osa-alueet määrittelevät suomalaisen metsätalouden kestävyyden. Keskustelut toteutetaan työpajoissa, joista ensimmäinen on tarkoitus järjestää ensi keväänä. Akordi vastaa näiden työpajojen järjestämisestä.

Hankkeen lopputuloksena eri tieteenaloilla metsiin liittyvää tutkimusta tekevät tahot kuvaavat kestävyyttä aiempaa monipuolisemmin ja sitä kautta metsätalouden kestävyyden arviointi on aiempaa useamman osallisen näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla tehty. Tähän työhön liittyy esimerkiksi kestävyysmuutosta kuvaavien indikaattorien kehittäminen.

Hankkeen työryhmä:

  • Panu Halme, Dos., FT, Jyväskylän yliopisto
  • Annika Kangas, Prof., MMT, Luonnonvarakeskus
  • Atte Komonen, Dos., MMT, Jyväskylän yliopisto
  • Sari Pynnönen, MMT, Helsingin yliopisto
  • Jonna Kangasoja, TkT, Akordi

Linkit

Jyväskylän yliopisto tiedote 14.10.: Uusi hanke etsii keinoja mitata metsien käytön kokonaiskestävyyttä

Hankeryhmän julkaisu hankkeen etenemisestä Metsätieteen aikakauskirjassa:

Metsien kestävyysmuutosten tunnistamiseen tarvitaan yhteiset mittarit